ينتقدون من حصل على مليار و 400 سنتيم ، ويباركون لمن يحصل على 250 مليار درهم ! نفاق وجبن المغاربةينتقدون من حصل على مليار و 400 سنتيم ، ويباركون لمن يحصل على 250 مليار درهم ! نفاق وجبن المغاربة …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *