Arifi jar: asamzi zg ixf ns d usemɣar zi midden I الريفي بين : تحقير الذات وتمجيد تفاهة الآخرينArifi jar: asamzi zg ixf ns d usemɣar zi midden -الريفي بين : تحقير الذات وتمجيد تفاهة الآخرين!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *